top of page

Himoon Knowledge Hub

Bigender

Image by Alexander Grey

Bigender iki cinslə eyniləşən və ya həm kişi, həm də qadın cinsi kimlikləri yaşayan şəxsləri təsvir etmək üçün istifadə edilən bir termindir. Termin tez-tez qeyri-binar və ya genderqueer çətiri daxilində istifadə olunur. qadın. Bunun əvəzinə, böyük insanlar fərqli vaxtlarda hər iki cins arasında dəyişən və ya onları əhatə edə bilən maye və ya fərqli gender şəxsiyyətlərinə sahib olduqlarını hiss edə bilərlər. Bigenderi başa düşməyin əsas aspektlərindən biri genderin sosial quruluş olduğunu, yəni onun cəmiyyət tərəfindən müəyyən edildiyini qəbul etməkdir. bioloji cinsiyyətdən çox normalar və gözləntilər.Cins kişi və qadın arasındakı fiziki və bioloji fərqləri ifadə edərkən, gender daha çox insanın öz şəxsiyyətini necə qavradığı və ifadə etdiyi, o cümlədən kişi və ya qadın olmaq ilə bağlı düşüncələri, hissləri və davranışları ilə bağlıdır. Böyük insanlar üçün onların cinsi kimliyi müəyyən vaxtlarda yalnız kişi və ya qadın hiss etməkdən tutmuş, eyni vaxtda və ya ardıcıl olaraq hər ikisinin qarışığını yaşamağa qədər dəyişə bilər. Bu axıcılıq, şəxsi üstünlüklərdən və şəraitdən asılı olaraq cinslər arasında qəsdən keçid və ya tədricən onlar arasında keçid kimi müxtəlif yollarla özünü göstərə bilər. Bigenderin insandan insana dəyişən dərin şəxsi və fərdi təcrübə olduğunu başa düşmək çox vacibdir. Bəzi böyük şəxsiyyətlər şəxsiyyət və cəmiyyət hissi yaratmaq üçün özlərini belə etiketləsələr də, digərləri bu termindən istifadə etməyə ehtiyac duymaya bilər və bunun əvəzinə başqa etiketlərdən istifadə edə bilər. Böyük insanlarla bağlı bir sıra yanlış fikirlər və stereotiplər var. Bəzi insanlar səhvən böyük fərdlərin öz cinsi kimliyi ilə bağlı sadəcə "çaşqın" və ya "qərarsız" olduqlarını düşünə bilərlər. Bununla belə, genderin mürəkkəb bir spektr olduğunu qəbul etmək vacibdir və hər kəs ciddi şəkildə kişi və ya qadın kimi müəyyən etmir. Böyük şəxsiyyətlərin etibarlılığını qəbul edərək və qəbul etməklə, biz fərdlərin özlərini orijinal şəkildə ifadə etmələri üçün daha əhatəli və qəbuledici məkanlar yaratmaq istiqamətində işləyə bilərik. Bir çox böyük insanlar üçün cinsi kimliklərini qucaqlamaq və ifadə etmək, özünü kəşf etmək, özünü qəbul etmək və özünü ifadə etmək səyahəti ola bilər. Bu, onların şəxsiyyətinin müxtəlif aspektlərini araşdırmağı, müxtəlif təqdimat üslubları (məsələn, geyim, saç düzümü və ya əvəzliklər kimi) ilə sınaqdan keçirməyi və onların təcrübələrini təsdiq edən dəstək icması tapmağı əhatə edə bilər. Bigender şəxsiyyəti, çox vaxt kişi və qadın arasında ciddi dixotomiya kimi müəyyən edilən ənənəvi ikili gender anlayışına meydan oxuyur. Bu ikili model bu əvvəlcədən müəyyən edilmiş kateqoriyalara uyğun gəlməyən şəxslərin varlığını qəbul edə bilmir. Bigender də daxil olmaqla müxtəlif gender kimliklərini qəbul edib qeyd etməklə biz ictimai normalara meydan oxuya və inklüzivliyi, qəbulu və anlayışı təşviq edə bilərik. Qeyd etmək vacibdir ki, böyük şəxsiyyətlər gündəlik həyatlarında sosial qərəz, ayrı-seçkilik və başqalarının anlayışının olmaması da daxil olmaqla müxtəlif problemlərlə üzləşə bilərlər. Bu problemlər onların psixi sağlamlığına və ümumi rifahına təsir edə bilər. Buna görə də, böyük fərdlərin mühakimə və ya ayrı-seçkilik qorxusu olmadan özlərini açıq şəkildə ifadə edə biləcəyi təhlükəsiz və dəstəkləyici məkanlar yaratmaq çox vacibdir. Nəticə olaraq, bigender iki cinslə eyniləşən və ya kişi və qadın kimlikləri arasında hərəkət edən şəxsləri təsvir edən bir termindir. Bu gender kimliyi cinsin axıcılığını və müxtəlifliyini tanıyır, kişi və qadının ənənəvi ikili anlayışına meydan oxuyur. Böyük insanların təcrübələrini qəbul etmək və təsdiqləməklə biz daha əhatəli və anlayışlı bir cəmiyyətə töhfə verə bilərik.

bottom of page