top of page

Himoon Knowledge Hub

Boyflux

Image by Alexander Grey

Boyflux, manflux və ya guyflux genderflux kateqoriyasına aiddir, burada fərdlər müxtəlif dərəcələrdə kişilik intensivliyi yaşayır. Bu, fərdlərin oğlan və ya kişi olma anlayışı ilə maye və ya dəyişkən əlaqəni təsvir etmək üçün istifadə etdikləri öz-özünə müəyyən edilmiş gender təcrübəsidir. Boyflux nüanslı və şəxsi təcrübədir və bu terminlə eyniləşdirənlər zaman keçdikcə onların cinsi kimlik anlayışının dəyişdiyini görə bilərlər. Boyfluxdakı "flux" termini daimi dəyişiklik və ya axıcılıq vəziyyətini göstərir. Özünü belə tanıyan insanlar boyflux "oğlan" və ya "kişi" cins kateqoriyası ilə ardıcıl, sabit bir əlaqə hiss etməyə bilər. Bunun əvəzinə, onların cins təcrübəsi fərqli ola bilər və onlar müəyyən vaxtda oğlan olmaq anlayışı ilə daha çox bağlı hiss edə bilərlər. dəfələrlə, başqalarında isə daha az. Bu axıcılıq cinsi ifadə, hisslər və ya özünü qavrayışda dəyişikliklər kimi müxtəlif yollarla özünü göstərə bilər. Qeyd etmək vacibdir ki, boyflux özünü müəyyən edən və fərdi təcrübədir və hər bir insanın səyahəti cinsi ilə unikaldır. Bəzi fərdlər boyflux terminindən cinsi kimliklərinin bir spektrdə mövcud olduğunu və ya zamanla dəyişdiyini ifadə etmək üçün istifadə edə bilər. Bu, fərdlərə öz hisslərinin və təcrübələrinin mürəkkəbliyini qəbul etmək azadlığına imkan verərək, gender kimliklərini idarə etmək üçün azadedici və gücləndirici bir yol ola bilər. Boyflux kimi tanıdan insanlar öz cinsiyyətlərini ənənəvi gender normalarına zidd şəkildə ifadə edə bilərlər. Buraya daha çox stereotipik kişidən tutmuş gender baxımından neytral və ya hətta qadınlıq elementlərini əhatə edən bir sıra gender ifadələrini araşdırmaq daxil ola bilər. Boyfluxun axıcı təbiəti fərdlərə sərt gözləntilərdən və cəmiyyət normalarından qurtularaq, öz cinsi kimliyini orijinal şəkildə araşdırmaq və ifadə etmək imkanı verir. Hər hansı bir gender kimliyində olduğu kimi, özünü oğlan axını kimi tanıdan şəxslərə hörmət etmək və təsdiqləmək çox vacibdir. Dəstəkləyici və inklüziv mühitin yaradılması insanların öz cinsiyyətlərini təcrübədən keçirmələri və ifadə etmələri üçün müxtəlif yolların tanınması və təsdiqlənməsini əhatə edir. Bu, üstünlük verilən əvəzliklərdən istifadəni, fərdlərin özünü identifikasiyalarını fəal şəkildə dinləməyi və cinslə bağlı qərəzli fikirlərə meydan oxumağı əhatə edə bilər. Nəticə olaraq, boyflux LGBTQ icması daxilində oğlan və ya kişi olmaq anlayışı ilə maye və dəyişkən əlaqəni təsvir edən bir termindir. Boyflux kimi tanıdan fərdlər zamanla bir sıra ifadə və hisslərə imkan verən cinsi kimlikləri ilə dinamik bir əlaqə yaşayırlar. Bu termin LGBTQ icması daxilində gender təcrübələrinin müxtəlifliyini əks etdirir və hər bir fərdin unikal səyahətini qəbul etməyin və ona hörmət etməyin vacibliyini vurğulayır.

bottom of page