top of page

Himoon Knowledge Hub

cinslərarası

Image by Alexander Grey

Intergender tez-tez gender kimliyi və ifadəsi kontekstində istifadə olunan bir termindir. Bu, kişi və ya qadın kimi ciddi şəkildə müəyyən edilməyən, əksinə öz cinsini kişi və ya qadının ikili kateqoriyalarından kənarda mövcud olaraq yaşayan şəxslərə aiddir. Genderlərarası fərdlər müəyyən edə bilər. hər iki cinsin birləşməsi kimi, nə gender kimi, nə də axıcı olan və zamanla dəyişən bir cins kimi.Genderlərarası konsepsiya genderi əhatə edən ictimai norma və gözləntilərə meydan oxuyur və bu, çox vaxt fərdlərin iki qutudan birinə uyğunlaşmalı olduğunu diktə edir. insanların mürəkkəb və müxtəlif olduğunu və genderin asanlıqla məhdudlaşdırıla bilməyən və ya sərt kateqoriyalarla müəyyən edilə bilməyən dərin şəxsi təcrübə olduğunu qəbul edir.Genderlərarası fərdlər cinsiyyətlərini ifadə etmək üçün müxtəlif yollar seçə bilərlər, məsələn, görünüşü, geyimləri və ya davranışları ilə. Məsələn, bəziləri gender-neytral üslubu qəbul edə, digərləri isə androginiyanı aktiv şəkildə qəbul edə bilər.Genderlərarası şəxsiyyətin ifadəsi fərdin rahatlığından və şəxsi üstünlüklərindən asılı olaraq incədən daha aydın ifadə edilə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, intersekslə intersekslə qarışdırılmamalıdır. İnterseks, fərdin kişi və ya qadının tipik təriflərinə uyğun gəlməyən fiziki xüsusiyyətlərlə doğulduğu bioloji vəziyyət olsa da, intergender ilk növbədə gender kimliyi ilə bağlıdır. Bütün gender kimliklərinin daha çox inklüzivliyi və tanınması üçün mübarizə aparan müdafiəçilərin və təşkilatların səyləri sayəsində son illərdə cinslərarası fərdlərin məlumatlılığı və qəbulu artır. Zamanla əhəmiyyətli görünürlük və anlayış qazanan transgender hərəkatı kimi, cinslərarası fərdlər də oxşar anlayış və hörmət axtarırlar. Bununla belə, etiraf etmək lazımdır ki, bütün cəmiyyətlər və mədəniyyətlər cinslərarası fərdləri qəbul etmir və ya başa düşür. Bir çox cəmiyyətlər cinslə bağlı ikili anlayışa dərin kök salaraq, cinslərarası fərdlərin unikal təcrübələrini tanımayan və ya uyğunlaşdıra bilməyən sosial gözləntiləri və sistemləri idarə etməyi çətinləşdirir. Bundan əlavə, cinslərarası fərdlər tez-tez səhiyyə, təhsil və hüquqi tanınma ilə bağlı çətinliklərlə üzləşirlər. Məsələn, bir çox ölkələrdə qanuni şəxsiyyət sənədləri adətən fərdlərdən gender göstəricisi kimi kişi və ya qadını seçməyi tələb edir, bu da cinslərarası fərdləri müvafiq təmsilçilikdən məhrum edir. Cəmiyyət və dəstək baxımından, cinslərarası fərdlər əhatə edən və təsdiq edən məkanlarda təsəlli və anlaşma tapırlar. Bu təhlükəsiz məkanlar icma mərkəzləri və ya dəstək qrupları kimi fiziki və ya onlayn forumlar və sosial media platformaları kimi virtual ola bilər. İnklüzivliyi təşviq etmək və cinslərarası fərdləri dəstəkləmək üçün geniş ictimaiyyəti cinslərarası təcrübələr haqqında məlumatlandırmaq və maarifləndirmək üçün səylər göstərilməlidir. Bu, gender müxtəlifliyi ilə bağlı müzakirələrə gender şəxsiyyətlərinin daxil edilməsini və siyasət və qanunların qeyri-binar fərdləri daha çox əhatə edəcək şəkildə yenilənməsini təmin etməkdən ibarətdir. Nəticə olaraq, genderlərarası cinsiyyət kimliyi ənənəvi kişi və ya qadın təsnifatını aşan fərdləri əhatə edən bir termindir. O, insan təcrübələrinin mürəkkəbliyini və müxtəlifliyini tanıyır və genderlə bağlı ictimai normalara meydan oxuyur. Anlayış və qəbul artmaqda davam etdikcə, cəmiyyətlər cinslərarası fərdlərin unikal şəxsiyyətlərinə hörmət edən və tanıyan inklüziv mühitlər yaratmağa çalışmalıdırlar.

bottom of page