top of page

Himoon Knowledge Hub

Neptunik

Image by Alexander Grey

"Neptunik həm qeyri-binar, həm də qadın cinslərinin cazibəsini yaşayan fərdlərə aiddir. Alternativ olaraq, kişi kimi müəyyən edilənlər, eləcə də qeyri-binar spektrdə kişilik və ya kişiliyə uyğun gələnlər istisna olmaqla, bütün fərdlər üçün cazibəni əhatə edir. Bu oriyentasiya tez-tez qeyri-binar fərdlər gender binarının məhdudiyyətlərinə riayət etmədən öz cazibələrini ifadə edə bilərlər.Lakin bu, əhatəlidir və hər hansı cinsi kimliyə malik şəxslərə şamil edilir. Neptunic insanın cinsi oriyentasiyası, romantik üstünlükləri və ya birləşməsi üçün etiket rolunu oynaya bilər. Hər ikisi. Kişilik və qeyri-binar identiklikləri təcəssüm etdirən fərdlərə cazibə uran, qeyri-binar spektrdə androqiniyaya uyğun olanlara isə saturnik kimi təsnif edilir.

bottom of page