top of page

Himoon Knowledge Hub

Texnogender

Image by Alexander Grey

"Texnogender texnologiya kontekstində gender kimliyi və ifadəsinə dair unikal və mürəkkəb anlayışı təsvir etməyə xidmət edən bir termindir. Bu, LGBTQ+ icması daxilində yeni yaranan konsepsiyadır və texnologiyanı öz anlayışına inteqrasiya etməklə genderlə bağlı ənənəvi və ikili anlayışlara meydan oxumağa çalışır. Özündə texnogender texnologiyanın bizim gender anlayışımızı formalaşdıra və inkişaf etdirə biləcəyi yolları əhatə edir.O etiraf edir ki, gender təkcə bioloji cins və ya ictimai normalarla müəyyən olunmur, həm də mövcudluğu və istifadəsi ilə təsirlənə bilər. Texnogen fərdlər tez-tez texnologiyaya öz şəxsiyyətlərinin uzantısı kimi baxır, ondan öz cinsini araşdırmaq, ifadə etmək və təcəssüm etdirmək üçün bir vasitə kimi istifadə edir ki, bu da ənənəvi vasitələrlə mümkün olmaya bilər. Bu, bir çox formada ola bilər, məsələn gender disforiyasını aradan qaldırmaq üçün virtual reallıqdan istifadə etmək və ya xarici görünüşünü fiziki olaraq dəyişdirmək üçün elektron cihazlardan istifadə etmək kimi.Texnogenin əsas cəhətlərindən biri fiziki məhdudiyyətləri aşmaq və gender ifadəsinin sonsuz imkanlarını araşdırmaq bacarığıdır. Məsələn, özünü texnogen kimi tanıdan şəxs müxtəlif cinsləri təcəssüm etdirməyə imkan verən virtual avatarlarla sınaq keçirə və ya oflayn rejimdə mümkün olmayan şəkildə öz cinsi kimliyini əks etdirən fərdi rəqəmsal təqdimatlar yarata bilər. Texnologiya eyni zamanda texnogen şəxslərə oxşar təcrübələri və şəxsiyyətləri paylaşan başqaları ilə əlaqə saxlamağa imkan verir. Onlayn icmalar və sosial media platformaları texnogen şəxslərə öz cinsini araşdırmaq və texnoloji kontekstdə genderin axıcılığını başa düşən və qiymətləndirən başqalarından dəstək və təsdiq tapmaq üçün təhlükəsiz yerlər təmin edir. Texnogen həm də qeyri-binar, genderfluid və ya cinsiyyət kimliklərini əhatə etməklə, gender ikililərinin ənənəvi anlayışlarına etiraz edə bilər. Texnologiyanın istifadəsi sərt kateqoriyalara zidd olan gender haqqında daha çevik və geniş başa düşülməyə imkan verir. O, genderin bir spektr olduğunu qəbul edir və fərdlər öz şərtləri əsasında öz gender kimliyini müəyyən etmək və ifadə etmək azadlığına malik olmalıdırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, texnogender ənənəvi gender anlayışlarını əvəz etmək və ya inkar etmək deyil, əksinə onları tamamlamaq və genişləndirməkdir. O, özünü cəmiyyət normaları və gözləntiləri ilə məhdud və ya kənarda hiss edənlərə özünü ifadə etmək üçün yeni perspektiv və imkan təklif edir. Texnogen hələ nisbətən yeni anlayış olsa da, onun yaranması gender anlayışımızın davam edən təkamülünü və texnologiyanın həyatımıza göstərə biləcəyi təsirləri əks etdirir. O, texnologiyanın fərdləri gücləndirmək, inklüzivliyi təşviq etmək və cəmiyyət normalarına meydan oxumaq gücünü vurğulayır. Nəticə olaraq, texnogender texnologiya və gender arasındakı kəsişməni tanıyan və qeyd edən, fərdlərə öz gender kimliyini ifadə etmək və araşdırmaq üçün unikal və gücləndirici yol təklif edən bir anlayışdır. Texnologiyadan istifadə etməklə texnogen özünü ifadə etmək üçün yeni imkanlar açır, gender ikililiyinə meydan oxuyur və texnogen kimi tanıyanlar üçün icma hissini gücləndirir. Texnologiya irəliləməyə və həyatımızı formalaşdırmağa davam etdikcə, çox güman ki, texnogeni başa düşmək və qiymətləndirmək də inkişaf etməyə davam edəcək”.

bottom of page