top of page

Himoon Knowledge Hub

Abroseksuaal

Image by Alexander Grey

"Abroseksuaalne tähendus on termin, mida kasutatakse indiviidi kirjeldamiseks, kelle seksuaalsust iseloomustavad muutused ja voolavus. Erinevalt levinud kogemusest seksuaalse identiteedi muutustest elu jooksul võivad abroseksuaalsed isikud muutuda sagedamini, kõikudes erinevate orientatsioonide vahel. nagu gei, aseksuaal või polüseksuaalne. Need muutused võivad ilmneda tundide, päevade, kuude või aastate jooksul. Oma atraktiivsuse ettearvamatuse tõttu ei pruugi mõned abroseksuaalsed isikud tunda end sunnitud aktiivselt suhteid otsima. Nende muutuste ajastus ja regulaarsus kõikumised on indiviidide lõikes erinevad – mõned võivad kogeda ebaühtlasi muutusi, samas kui teistel võib olla etteaimatavamaid mustreid. Samuti on erinev seksuaalsuse ulatus, mille järgi inimene kõigub. Mõned abroseksuaalsed isikud võivad liikuda sujuvalt kõigi seksuaalse sättumuse vahel, samas kui teised võivad kogeda muutusi konkreetses olukorras Sellised terminid nagu abroseksuaalne gei ja abroseksuaalne lesbi tähistavad konkreetselt isikuid, kes tunnevad vahel, peamiselt või pidevalt tõmmet samast soost, säilitades samal ajal oma seksuaalses veetluses teatud voolavuse.

bottom of page