top of page

Himoon Knowledge Hub

Pangender

Image by Alexander Grey

Pangender hõlmab mittebinaarset ja mitmesoolist identiteeti, mis on määratletud mitmel viisil: identifitseerimine kui iga võimalik sugu, tuntud ka kui maxigender. Kogu soospektri hõlmamine, mis hõlmab mis tahes spektrit. Kõigi saadaolevate sugude tunnustamine oma kultuuris ja elus kogemused. Tohutu ja/või loendamatu arvu sugude väljendamine. Samastumine lõpmatu hulga sugudega oma kultuuris ja elukogemuses. Kultuuris ja elukogemuses teadaolevatest sugudest väljumine, mis on sarnane ultigenderiga. Samastumine mõlema binaarse sooga ja kõigi teadaolevate ja tundmatud sood oma kultuuris ja elukogemuses, mis sarnanevad ultigenderiga. Oma kultuuris ja elukogemuses mitmesooliste ja täiendavate sugude omaksvõtt. Omades väga ulatuslikku ja ebaspetsiifilist sugu, mida iseloomustavad lugematud sood ilma maksimumpiiranguta, moodustades lõpmatu spektri. Nendest olenemata definitsioonide kohaselt võib pangender-indiviid kogeda aja jooksul identiteetide vahel liikumisel sujuvust või tunda staatilist, muutumatut kõikehõlmavat identiteeti. Oluline on märkida, et pangender olemine ei nõua põhjalikke teadmisi kõigi väljakujunenud sugude kohta; pigem hõlmab see identiteeti, mis hõlmab lugematuid sugusid samaaegselt või aja jooksul.

bottom of page