top of page

faq

Neptunic

Image by Alexander Grey

A neptunikus kifejezés egy olyan egyénre vonatkozik, aki nem bináris és női nemhez egyaránt vonzódik. Alternatív megoldásként magában foglal minden egyén iránti vonzalmat, kivéve azokat, akik férfiként azonosítják magukat, valamint azokat, akik a nem bináris spektrumon belül a férfiassághoz vagy férfiassághoz igazodnak. Ezt az irányvonalat gyakran alkalmazzák a nem bináris egyének kifejezni vonzerejüket anélkül, hogy betartanák a nemi bináris korlátait. Mindazonáltal minden nemi identitású egyénekre kiterjedő és alkalmazható. A neptunika a szexuális irányultság, a romantikus preferenciák vagy a különböző tényezők kombinációjaként szolgálhat Mindkettő. A maszkulinitást és nem bináris identitást megtestesítő egyének iránti vonzalom az urán kategóriájú, míg a nem bináris spektrumon belüli androginitáshoz igazodó egyének iránti vonzalom szaturikusnak minősül.

bottom of page