top of page

UKK

Neutrois

Image by Alexander Grey

Neutrois on sukupuoli-identiteetti, joka kuuluu ei-binäärisen sateenvarjon alle. Se on termi, jota käytetään kuvaamaan henkilöitä, jotka eivät identifioi itsensä yksinomaan miehiksi tai naisiksi tai jotka ovat neutraaleja sukupuolen ilmaisussaan tai kokemuksessaan. Neutroilaiset henkilöt saattavat tuntea, että perinteinen binaariset sukupuolikategoriat eivät edusta riittävästi heidän identiteettiään, vaan voivat sen sijaan tunnistaa sukupuolineutraalin, sukupuolittoman, sukupuolen tai sukupuolen. Neutrois on johdettu latinalaisesta sanasta "neutraali", joka ei tarkoita kumpaakaan. Sitä käytetään usein tapana ilmaisevat sukupuolen puutetta tai neutraalia sukupuoli-identiteettiä. Neutroilaiset yksilöt saattavat tuntea olevansa irrallaan sukupuolen käsitteestä tai voivat hylätä sukupuolen käsitteen kokonaan. Sukupuoli-identiteetti on syvästi henkilökohtainen ja subjektiivinen kokemus, ja neutrolaiset yksilöt voivat ymmärtää ja ilmaista erilaista sukupuoli-identiteettiä. Jotkut saattavat tuntea sukupuolen täydellisen puuttumisen, kun taas toisilla saattaa silti olla tunne sukupuolesta, mutta ne eivät sovi perinteisiin binäärikategorioihin. On tärkeää tunnustaa ja kunnioittaa, että jokaisen yksilön kokemus on ainutlaatuinen ja pätevä. Neutroilaiset yksilöt liikkuvat usein yhteiskunnassa, joka ensisijaisesti tunnistaa ja vahvistaa vain mies- ja naissukupuolet. Tämä sosiaalisen tunnustuksen ja ymmärryksen puute voi johtaa näkymättömyyden, mitätöinnin ja syrjäytymisen tunteisiin. On tärkeää tunnustaa ja vahvistaa neutrolaisten yksilöiden identiteetti ja kokemukset osallistavamman ja hyväksyvämmän maailman luomiseksi. Sukupuolen ilmaisun suhteen neutrolaiset yksilöt voivat halutessaan esitellä itsensä tavoilla, jotka eivät ole perinteisten sukupuolinormien mukaisia. Tämä voi sisältää androgyynit tai sukupuolineutraalit vaatteet, kampaukset tai käytöstavat. He voivat myös käyttää sukupuolineutraaleja pronomineja, kuten he/he, ze/hir tai ne/nem. Neutroilainen identiteetti ei rajoitu mihinkään tiettyyn seksuaaliseen suuntautumiseen. Neutroisilla yksilöillä voi olla erilaisia seksuaalisia vetovoimaa (mukaan lukien heteroseksuaalit, homoseksuaalit, biseksuaalit, panseksuaalit jne.), aivan kuten minkä tahansa muun sukupuoli-identiteetin yksilöt. On tärkeää huomata, että Neutrois on vain yksi monista ei-binaarisista sukupuoli-identiteeteistä, ja jokainen niistä on ainutlaatuinen. Muita ei-binaarisia identiteettejä voivat olla genderfluid, bigender, demigender ja paljon muuta. Ei-binaariset yksilöt voivat kokea sukupuoli-identiteettinsä juoksevana tai useiden sukupuolten yhdistelmänä. Neutroilaiset yksilöt kohtaavat usein haasteita sekä henkilökohtaisessa että ammatillisessa ympäristössä yhteiskunnan binaarisuuden vuoksi. Heillä voi olla vaikeuksia löytää asianmukaisia henkilöllisyystodistuksia, ja he voivat kohdata syrjintää esimerkiksi asumisen, terveydenhuollon ja työllisyyden aloilla. Edunvalvonta ja koulutus ovat elintärkeitä näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja osallistavamman maailman luomiseksi neutroisille ja kaikille ei-binaarisille ihmisille. Yhteenvetona voidaan todeta, että Neutrois on sukupuoli-identiteetti, joka kuvaa henkilöitä, jotka eivät sovi perinteisiin mies- tai naiskategorioihin ja jotka voivat tunnistaa sukupuolineutraaleja, sukupuolittomia, sukupuoli- tai sukupuoli-identiteettiä. On tärkeää tunnistaa ja kunnioittaa neutrolaisten yksilöiden identiteettiä ja kokemuksia, jotta he saavat ansaitsemaansa näkyvyyttä, validointia ja tukea.

bottom of page